Zarządzanie - studia licencjackie

Zarządzanie studiaNa I-szym stopniu kierunku Zarządzanie w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej im. Edwarda Wiszniewskiego poznasz podstawowe pojęcia i zdobędziesz elementarną wiedzę na temat managementu, strategii, planowania, funkcji kierowniczych i celu w organizacji. Wiedza ta jest niezbędna dla zrozumienia świata instytucji, organizacji wszelakiego rodzaju, ale tez ścisłych struktur korporacyjnych, a co za tym idzie wprowadzenia w bardziej zawiłe zagadnienia modelowania zarządzaniem w określonym zbiorze.
Dyplom licencjata jest formą państwowego świadectwa ukończenia studiów wyższych, jednakże to co najważniejsze, to wiedza i umiejętności jakie są przekazywane w trakcie zajęć - ćwiczeń i wykładów. Kadra WWSE to zarówno doświadczeni wykładowcy akademiccy, którzy swoje szlify zdobywali na uczelniach publicznych (m.in. SGH, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska), ale także praktycy - bardzo często pracujący lub współpracujący z przedsiębiorstwami i również większymi korporacjami międzynarodowymi.