Studia online

WWSE posiada i korzysta z autorskiej platform edukacyjnej, która pozwala na prowadzenie zajęć w trybie on-line. Platforma eFuturus jest doskonałym narzędziem wykorzystującym technologię do prowadzenia zajęć dydaktycznych, a także egzaminowania przez internet.

Dzięki platformie, poza tradycyjnymi studiami niestacjonarnymi w trybie zaocznym, oferujemy również studia z wykorzystaniem elementów kształcenia na odległość. Zakres materiałów dydaktycznych obejmuje wszystkie przedmioty realizowane w ramach programów studiów na wszystkich kierunku Zarządzanie.

Dogodna formuła studiów na odległość pozwala na studiowanie w dogodnym czasie z dowolnego miejsca w Polsce i Unii Europejskiej. Do poszczególnych przedmiotów przygotowano stosowne wykłady, prezentacje, materiały uzupełniające, a także pytania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie do egzaminów i zaliczeń. Platforma oferuje narzędzia wspierające komunikację z wykładowcami, przesyłanie prac zaliczeniowych i semestralnych, a także sprawdzanie zdobytej wiedzy